Kolejne spotkanie Koła

10 maja 2016

Zapraszamy na kolejne spotkanie naszego Koła, ostatnie już przed sesją letnią w obecnym roku akademickim. W ramach spotkania:

 • Dyskusja nt. „Które z metod prognozowania są najbardziej skuteczne w finansach?”
 • Rady i wskazówki dla autorów referatów zgłoszonych na Seminarium Koła w dniu 16 czerwca br.
 • Uzupełniające wybory do Zarządu Koła w związku z ukończeniem studiów przez jednego z obecnych Członków Zarządu.
 • Informacja o realizacji programu wspierania innowacyjnych firm zakładanych przez studentów i absolwentów AGH (do 1 roku od ukończenia studiów) oraz o nowych możliwościach wynikających ze współpracy Koła z Krakowskim Parkiem Technologicznym.
 • Omówienie planu działania na następny rok akademicki, zapisy do Koła, przydział zadań.
 • Spotkanie odbędzie się w dniu 1 czerwca 2016 o godz. 17.00 w sali 208, bud. B5 (IIp.). Spotkanie będzie też okazją dla studentów (z wszystkich wydziałów AGH) do zapisów do Koła z szansą na uwzględnienie w planowanych obecnie ciekawych projektach badawczych z zakresu prognozowania socjo-ekonometrycznego i finansowego oraz foresightu i roadmappingu technologicznego. Chętnych do wstąpienia do Koła prosimy o wcześniejsze zgłoszenia na adres: knmwf@student.agh.edu.pl.

  15 czerwca 2016 – coroczne Seminarium Naukowe Koła Naukowego Modelowania w Finansach oraz Laboratorium Analizy i Wspomagania Decyzji

  4 maja 2016

  Studenckie Koło Naukowe Modelowania w Finansach wraz z Laboratorium Analizy i Wspomagania Decyzji Katedry Automatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH zapraszają na Seminarium Naukowe pt.

  „Metody Komputerowego Wspomagania Decyzji i Modele Prognostyczne”

  Seminarium odbędzie się w dniu 15 czerwca 2016 w sali konferencyjnej w budynku B1 AGH (wybór sali nastąpi w zależności od liczby zarejestrowanych uczestników, nr sali zostanie przesłany zarejestrowanym uczestnikom do dnia 8 czerwca 2016). Seminarium rozpocznie się o godz. 15.00.

  Tematyka Seminarium:

  - Modelowanie dynamiki systemów ekonomicznych i technologicznych

  - Inwestowanie na giełdzie w oparciu o rankingi spółek

  - Nowe metody prognostyczne: systemy i sieci antycypacyjne

  - Metody analizy trendów i ich zastosowania

  - Planowanie i prognozowanie trajektorii robotów autonomicznych

  Propozycje referatów (pełne artykuły od 6 do 10 stron w formacie LNCS lub prezentacje; przynajmniej jeden z autorów musi być studentem lub doktorantem AGH) można zgłaszać na adres Koła: knmwf@student.agh.edu.pl do dnia 17 maja br. Informacja o akceptacji referatu zostanie przesłana do dnia 24 maja br. Po rozszerzeniu istnieje możliwość publikacji zaakceptowanych artykułów, m.in. w czasopiśmie Applied Mathematics and Computer Science (lista JCR).

  Uczestnictwo jest bezpłatne, ale konieczna jest rejestracja chętnych do udziału w Seminarium (także bez referatu) do dnia 7 czerwca 2016 na adres Koła: knmwf@student.agh.edu.pl.

  Dalszych informacji udzielają Przewodniczący oraz Opiekun Koła Naukowego Modelowania w Finansach, email: decyzje@agh.edu.pl

  Zebranie Koła 23.10.2014 – plan działania w nowym roku akademickim

  23 października 2014

  Wszystkich członków i kandydatów na członków Koła zapraszamy na walne zebranie, które odbędzie się w dniu 23 października 2014 w s. 120D w budynku B1 o godzinie 20.00.

  W programie m.in.:
  - przedstawienie problematyki badań i działalności Koła podczas krótkiego seminarium pt.
  Metody Prognozowania w Finansach„,
  - pytania i odpowiedzi,
  - możliwości i zalety przygotowywania prac dyplomowych w ramach Koła,
  - informacja o możliwości udziału w pracach badawczych Koła, utworzenie grup tematycznych, podział pracy,
  - uzupełnienie deklaracji członkowskich w związku z nowym statutem Koła,
  - zgłaszanie kandydatur do Zarządu Koła.

  Zebranie zakończy się przed godziną 21.00, a szczegółowe omówienie poszczególnych tematów i projektów badawczych nastąpi podczas spotkań zespołów roboczych.